Disclaimer van Jan van der Hoek.nl

 • Het onderstaande is van toepassing op Jan van der Hoek.nl
  Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  Auteursrecht
  De op Jan van der Hoek.nl gepubliceerde content en images zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van voor genoemde website. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud op websites, fora, in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina s is niet toegestaan en strafbaar.
  Beeldmateriaal
  De door de website gebruikte images en foto's zijn door de eigenaar gemaakt. Het is verboden om mijn fotos te kopieren of op welke manier dan ook te verspreiden. Het gebruiken van de fotos en images zonder toestemming is strafbaar.
  Aansprakelijkheid
  De op de website getoonde content is bij de samenstelling en ontwikkeling en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Jan van der Hoek.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.